Spotkanie online członków Centrum Radonowego

W dniu 09.02.2020 r. odbyło się spotkanie online członków Centrum Radonowego. W związku z przekształcaniem Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej Centrum Radonowe w Sieć Naukową Polskie Centrum Radonowe, omówiono i zatwierdzono zmiany statutu organizacji. Zaprezentowano projekt nowego logo Centrum. Przeprowadzono dyskusję na temat serii wykładów (webinariów), jakie członkowie Centrum mogliby przedstawić instytucjom zainteresowanym pomiarami radonu w miejscach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Przeprowadzono również dyskusję na temat współpracy Centrum z GIS w aspekcie prośby GIS o zaopiniowanie materiałów informacyjnych o radonie. Planowane jest kolejne spotkanie związane z tym tematem.
Pan prof. H. Bem i Pan dr P. Szajerski poinformowali o specjalnym wydaniu czasopisma Applied Sciences (MDPI) – Absorption and Determination of Radon in the Environment zachęcając równocześnie do nadsyłana artykułów do tego wydania.
Kolejne spotkanie Centrum planowane jest w dniu 16 02 o godz. 12:00.

Skip to content