Publikacje

Lp. Lista publikacji
1 J.Swakoń, K.Kozak, M.Paszkowski, R.Gradziński, J.Łoskiewicz, J.Mazur, M. Janik, J. Bogacz, T.Horwacik, P.Olko (2005) Radon Concentration in Soil Gas around Local Disjunctive Tectonic Zones in the Kraków Area Journal of Environmental Radioactivity Volume 78 (2005) 137-149.
2 E. Kochowska, K. Kozak, B. Kozłowska, J. Mazur, J. Dorda, (2009) Test measurements of thoron concentration using two ionization chambers AlphaGUARD vs. radon monitor RAD7, Nukleonika, 189 (2009) 20.
4 K. Kozak, J. Mazur, H. Hovhannisyan, (2009) Laboratory facility (RTD) to study radon transport through modelled soil bed: results of preliminary measurements, Nukleonika, 54 (2009) 193.
6 M. Karpińska, Z. Mnich, J. Kapała, A. Szpak (2009) The Evaluation of Indoor Radon Exposure in Houses. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 18, No. 6 (2009), 1005-1012.
8 Mamont-Cieśla K., Stawarz O., Karpińska M., Kapała J., Kozak K., Grządziel D., Chalupnik S., Chmielewska I., Olszewski J., Przylibski T., Żebrowski A. (2010) Intercomparison of radon CR-39 detector systems conducted in CLOR’s calibration chamber. Nukleonika -Original Edition-. 55. 589-593.(2010).
10 M.Wysocka (2010) Investigations of outbursts and tremors in Polish collieries with application of radon measurements, Nukleonika 2010;55(4) 495-499.
12 Podstawczyńska A., Kozak K., Pawlak W., Mazur J. (2010), Seasonal and diurnal variation of outdoor radon (222Rn) concentrations in urban and rural area with reference to meteorological conditions. Nukleonika 2010, vol. 55, No. 4, s. 543-547.
14 M. Wysocka, B. Kozłowska, J. Dorda, B. Kłos, I. Chmielewska, J. Rubin, M. Karpińska (2010) Annual observations of radon activity concentrations in dwellings of Silesian Voivodeship, Nukleonika 2010;55(3):369-375.
16 M. Wysocka (2010) Radon in the investigations of geo-hazards in Polish collieries, Geofluids, Vol 10 Issue 4, pp564-570.
18 Wysocka M. (2010) Investigations of outbursts and tremors in Polish collieries with application of radon measurements, Nukleonika 2010;55(4) 495-499.
20 Przylibski T.A., Zebrowski A., Karpińska A., Kapała A., Kozak K., Mazur J., Grządziel D., Mamont-Cieśla K., Stawarz O., Kozłowska B., Kłos B., Dorda J., Wysocka M., Olszewski J., Dohojda M. (2011) Mean annual 222Rn concentration in homes located in different geological regions of Poland – first approach to whole country area. Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 102, Issue 8, pp 735-741.
22 Olszewski J., Skubalski J. Stężenie radonu w wybranych budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łodzi Med. Pr. 2011 T. 62 nr 1 s. 31-36.
24 K.Kozak, J.Mazur, B.Kozlowska, M.Karpinska, T.A.Przylibski, K.Mamont- Cieśla, D.Grządziel, O.Stawarz, M.Wysocka, J.Dorda, A.Żebrowski, J.Olszewski, H.Hovhannisyan, M.Dohojda, J.Kapała, I.Chmielewska, B.Kłos, J.Jankowski, S.Mnich, K.Kołodziej. (2011) Correction factors for determination of annual average radon concentration in dwellings of Poland resulting from seasonal variability of indoor radon, Applied Radiation and Isotopes, 69 (2011), pp. 1459-1465.
26 M. Wysocka (2011) Radon in Jurassic Caves of the Krakow-Czestochowa Upland, Geochemical journal GJ 45(6):447-453.
27 Ball T., Wysocka M. (2011) Radon in coalfields in the United Kingdom and Poland, Archiwum Górnictwa, Arch. Min. Sci., 56(2011), No 2:249-264.
29 Wysocka M., Kotyrba A. (2011) Radon mapping with the support of Geophysical Methods, Journal of Mining Science, Vol.47, No.3 pp.330-337.
31 D. E.Tchorz-Trzeciakiewicz, A. Solecki (2012) Atmospheric radon concentration around a phosphogypsum stack at Wislinka(Northern Poland) 317J. Elem. s. 317–328 DOI: 10.5601/jelem.2012.17.2.13
33 M. Janik, J. Łoskiewicz, S. Tokonami, K. Kozak, J. Mazur, and T. Ishikawa (2012) Determination of the minimum measurement time for estimating long-term mean radon concentration Radiat Prot. Dosimetry, 152 (2012) 168-173.
35 T.A.Przylibski, A.Adamczyk-Lorenc,K.Mamont-Cieśla, O.Stawarz, B.Kozłowska, J.Dorda, B.Kłos, K.Kozak, J.Mazur, M.Janik, E.Kochowska (2012) Intercomparison measurements of Rn-222 concentration in water samples in Poland Radiation Measurements, 47 (2012) 89-95.
37 K.Kozak, J.Mazur, J.Vaupotič, D.Grządziel, I.Kobal, K.M.H.Omran (2013) The potential health hazard due to elevated radioactivity in old uranium mines in Dolina Białego, Tatra Mountains, Poland Isotopes in Environmental and Health Studies Vol.49:2 (2013) 274-282.
39 M.Mullerova, K.Kozak, T.Kovacs, A.Csordas, D.Grzadziel, K.Holy, J.Mazur, A.Moravcsk,M.Neznal, M.Neznal, I.Smetanova (2014) Preliminary Results of Indoor Radon Survey in V4 Countries Radiation Protection Dosimetry (2014), Vol. 160, No. 1–3, pp. 210–213; doi:10.1093/rpd/ncu081.
41 K.Kozak, D.Grządziel, B.Połednik, J.Mazur, M.R.Dudzińska, M.Mroczek (2014) Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Radiation Protection Dosimetry (2014), Vol. 162, No. 4, pp. 663–673.
43 Politański P., Olszewski J., Mamrot P., Mariańska M., Zmyślony M. (2024) Ekspozycja kuracjuszy na pola elektromagnetyczne i radon w uzdrowiskach radonoleczniczych. Med. Pr. 2014 T. 65 nr 5 s. 645-649.
45 Janik, M., & Yonehara, H. (2015) The most recent international intercomparisons of radon and thoron monitors with the NIRS radon and thoron chambers. Radiat. Prot. Dosim., 164(4), 595–600 (2015).
47 M.Wysocka, J.Rubin (2015) Radonmessungen in den Wohngebäuden im Rybniker Kreis, BAUPHISIK 37(2015) Heft1, pp 31-37.
49 T.A. Przylibski (2015) Radon Research in Poland: A Review. Solid State Phenomena Vol 238 (2015) pp 90-115.
51 Olszewski J., Zmyślony M., Wrzesień M., Walczak K. (2015) Występowanie radonu w polskich podziemnych trasach turystycznych. Medycyna Pracy, 66 (4) str. 557-563, 2015.
53 Olszewski J., Casus radon, Rozdział w monografii “Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. Warszawa, praca zbiorowa, PTBR, pod redakcją M. Zmyślony, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.
55 M.Długosz-Lisiecka A.Borkowska J.Olszewski (2016) 222Rn distribution coefficient in various organic scintillation cocktails J Radioanal Nucl Chem 2016;307(2):869-874.
57 K.Walczak, J.Olszewski, M.Zmyślony (2016) Estimate of radon exposure in geothermal spas in Poland, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2016;29(1):161 – 166.
59 K.Walczak, J.Olszewski, M.Zmyślony (2016) Radon permeability of insulating building materials NUKLEONIKA 2016 61(3) 289-293.
61 M.Wysocka (2016) Radon problems in mining and post-mining areas in Upper Silesia region, Poland, NUKLEONIKA 2016;61(3):307-313, doi: 10.1515/nuka-2016-0051.
63 M.Műllerová, J.Mazur, P.Blahušiak, D.Grządziel, K.Holý, T.Kovács, K.Kozak, E.Nagy, M.Neznal, M.Neznal, A.Shahrokhi (2016) Preliminary results of radon survey in thermal spas in V4 countries NUKLEONIKA 2016; 61(3); pp.303-306.
65 M.Műllerová, K.Kozak, T.Kovács, I.Smetanová, A.Csordás, D.Grzadziel, K.Holý, J.Mazur, A.Moravcsík, M.Neznal, M.Neznal (2016) Indoor radon survey in Visegrad countries
66 Applied Radiation and Isotopes 110 (2016), pp.124–128.
68 M.Műllerová, J.Mazur, PBlahušiak, D.Grządziel, K.Holý, T.Kovács, K.Kozak, A.Csordás (2016) Indor radon activity concentration in thermal spas: the comparison of three types of passive radon detectors J. Radioanal Nucl.Chem. (2016) 310: 1077-1084
69 D.Grządziel, K.Kozak, J.Mazur, B.Połednik, M.R. Dudzińska, I.Bilska (2016) The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products NUKLEONIKA 2016; 61(3); pp.239-244
70 Chambers, S.D., Podstawczyńska A., Williams, A.G., Pawlak, W., (2016), Characterising the influence of atmospheric mixing state on Urban Heat Island Intensity using Radon-222, Atmospheric Environment, 147, 355-368 doi:10.1016/j.atmosenv.2016.10.026
71 Podstawczyńska, A., Pawlak., W., 2016, Soil heat flux and air temperature as factors of radon (Rn-222) concentration in the near-ground air layer, Nukleonika 2016, 61, 231-237, doi: 10.1515/nuka-2016-0039.
72 Podstawczyńska A., (2016), Differences of near-ground atmospheric Rn-222 concentration between urban and rural area with reference to microclimate diversity, Atmospheric Environment, 126, 225-234, DOI information: 10.1016/j.atmosenv.2015.11.03
73 Długosz-Lisiecka, M., Borkowska, A., Olszewski J. (2016) 222Rn distribution coefficient in various organic scintillation cocktails, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2016) 307:869–874
75 Długosz-Lisiecka M., Marcin Krystek, Paweł Raczyński, Ewa Głuszek, Barbara Kietlińska-Michalik, Mariusz Niechwedowicz,(2017) Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes 121 (2017) 12–15.
77 H. Bem, S. Janiak, D. Mazurek, M. Dlugosz-Lisiecka, P. Szajerski, 2017, Fast determination of indoor radon (222Rn) concentration using liquid scintillation counting, J. Radioanal. Nucl. Chem. 312, 337-342, DOI: 10.1007/s10967-017-5226-x.
79 D.E.Tchorz-Trzeciakiewicza, M.Kłos (2017) Factors affecting atmospheric radon concentration, human health. Science of the Total Environment.
81 K. Skubacz , S. Chalupnik, P. Urban, M. Wysocka (2017) RADON CHAMBER IN THE CENTRAL MINING INSTITUTE-THE CALIBRATION FACILITY FOR RADON AND RADON PROGENY MONITORS, Radiation Protection Dosimetry, DOI 10.1093/rpd/ncx177 .
83 S. Chalupnik, K. Skubacz, P. Urban, M.Wysocka (2017) MEASUREMENTS OF AIRBORNE CONCENTRATIONS OF RADON AND THORON DECAY PRODUCTS, Radiation Protection Dosimetry, DOI 10.1093/rpd/ncx164.
85 K.Walczak, J.Olszewski (2017) Occupational exposure to radon for underground tourist routes in Poland: doses to lung and the risk of developing lung cancer. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017.
87 B.Połednik, K.Kozak, J.Mazur, M.Dudzińska, D.Grzadziel (2017) Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters Indoor and Built Environment , 26 (2017); pp. 621-630.
89 L.Tommasino, J.Chen, R.Falcomer, M.Janik, R.Kanda, F.DeFelice, F.Cardellini, R.Trevisi, F.Leonardi, M.Magnoni, E.Chiaberto, G.Agnesod, M.Faure Ragani, G.Espinosa, J.Golzarri, K.Kozak, J. Mazur (2017) An International Cooperation by Using an All-Encompassing Passive Radon Monitor, Radiation Protection Dosimetry (2017) Vol. 177, Issue: 1-2, pp. 12-15.
91 M.Müllerová, J.Mazur, A.Csordás, D.Grzadziel, K.Holý T.Kovács, K.Kozak , P.Kureková, E.Nagy, M.Neznal, I.Smetanová (2017) Preliminary Results of Radon Survey in the Kindergartens of V4 Countries Radiation Protection Dosimetry (2017), Vol. 177, Issue 1-2, pp. 95-98.
93 K. Walczak, J.Olszewski, P.Politański, M. Zmyślony (2017). Occupational exposure to radon in underground tourist routes in Poland: doses to lung and the risk of developing lung cancer. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2017;20(5):1– 8.
95 Podstawczyńska A., Chambers, S.D., (2018), Radon-based technique for the analysis of atmospheric stability – a case study from Central Poland, Nukleonika 2018, 63, 47-54.
97 B.Polednik, K.Kozak, J.Mazur, M.Dudzińska, D.Grządziel, A.Polednik (2018) Radon equilibrium factor and perceived air quality in air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Indoor and Built Environment 2018; Vol.27(2), pp. 270-277.
99 F. Leonardi, M. Bonczyk, C. Nuccetelli , M. Wysocka , B. Michalik , M. Ampollini , S. Tonnarini , J. Rubin , K. Niedbalska (2018) A study on natural radioactivity and radon exhalation rate in building materials containing norm residues: preliminary results, Construction and Building Materials 173(10), pp 172-179.
101 Walczak Katarzyna, Zmyślony Marek, Olszewski Jerzy, Politański Piotr, Stępnik Maciej. Poszukiwanie uszkodzeń we krwi obwodowej człowieka na skutek środowiskowej ekspozycji na radon. Rozdział w monografii “Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. Warszawa, praca zbiorowa, PTBR, pod redakcją M. Zmyślony, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018 .
103 Olszewski J., Radon w świetle prawa atomowego, Rozdział w monografii “Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. Warszawa praca zbiorowa, PTBR, pod redakcją M. Zmyślony, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018 .
105 Jerzy Olszewski; (2018) The underground tourist route Kowary Drifts – An example to follow. Journal of Environment and Health Science; 2018; DOI 10.15436/2378-6841.18.1684 1-5.
107 K. Walczak, J. Olszewski, K. Domeradzka- Gajda, P. Politański, M. Zmyślony, K. Kowalczyk, M. Stępnik. Micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and levels of antip53 autoantibodies in serum of residents of Kowary city regions (Poland) with elevated indoor concentrations of radon . Mutat Res Gen Tox En 838 (2019) 67–75.
109 Bonczyk M., Chałupnik S., Howaniec N., Smoliński A., Wysocka M. (2019) Testing device for radon migration experiments, the construction and preliminary results, Pure and Applied Geophysicspp 176(2):1–8.
111 Wysocka M., Skubacz K., Chmielewska I., Urban P., Bonczyk M. (2019) Radon migration in the area around the coal mine during closing process. International Journal of Coal Geology, vol. 122, art. 103253. https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.103253.
113 Skubacz K., Wysocka M., Dziurzyński W, Krawczyk J, Michalik B., Palka T. (2019) Modeling of radon hazards in underground mine workings. Science of the Total Environment Vol. 695, article 1333853. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133853.
115 G.Cinelli M. De Cort, T.Tollefsen (Eds.), Contributing Authors : K.Kozak, J.Mazur., et all.)
116 European Atlas of Natural Radiation Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2019 ISBN 978-92-79-75350-3; doi:10.2760/9205; Catalogue no KJ-07-17-008-EN-C.
118 M.Mullerova, J.Mazur, A.Csordas, K.Holy, D.Grzadziel, T.Kovacs, K.Kozak, I.Smetanova,K.Danyłec, P.Kurekova, E.Nagy, M.Neznal (2019) Radon survey in the kindergartens of three Visegrad countries (Hungary, Poland and Slovakia)
119 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (2019); Vol.319; pp. 1045-1050.
121 A.Grzywa-Celińska, A.Krusiński, J.Mazur, K.Szewczyk, K.Kozak (2020) Radon — The Element of Risk. The Impact of Radon Exposure on Human Health Toxics 2020, 8, 120.
123 J.Mazur. K.Kozak (2020) Nowe regulacje dotyczące stężeń radonu (Rn-222) w budynkach i miejscach pracy w zapisach znowelizowanej ustawy Prawo atomowe Inżynier i Fizyk Medyczny (Medical Engineer and Physicist); 3/2020/vol.9; pp. 225-228.
125 Bem, H., Gasiorowski, A., Szajerski, P., (2020) A fast method for the simultaneous determination of soil radon (222Rn) and thoron (220Rn) concentrations by liquid scintillation counting, Science of the Total Environment, 2020, 709, 136127.
127 Szajerski, P., Zimny, A., (2020) Numerical analysis and modeling of two-loop experimental setup for measurements of radon diffusion rate through building and insulation materials, Environmental Pollution, 2020, 256, 113393.
129 S.Chałupnik, K.Skubacz, M.Wysocka, J.Mazur, M.Bonczyk, K.Kozak, D.Tchorz-Trzeciakiewicz, B.Kozłowska, A.Podstawczynska, J.Olszewski, J.Bartak, M.Karpińska, K.Wołoszczuk, M.Dohojda, J.Nowak, M.Długosz-Lisiecka, E.Foerster, T.Przylibski. (2020), Radon intercomparison tests – Katowice, 2016, Nukleonika 2020;65(2):127-132.
131 Chambers S.D., Podstawczyńska A., 2020, Characterizing urban pollution variability in Central Poland using radon-222, Nukleonika 2020, 65, 2, 59-65.
133 Shahrokhi A., Adelikhah M., Chałupnik S., Imani S., Kovacs T. (2021) Radiological assessment of indoor radon and thoron concentrations and indoor radon map of dwellings in Mashhad, Iran. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021,18,141. pp.5-15.
135 Długosz-Lisiecka, M., Ekshalacja 222Rn z materiałów budowlanych i jego stężenie w powietrzu w budynkach-przegląd , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki Przyrodnicze Tom 1 część 1, ISBN 978-83-65362-02-5, strony 11-17-rozdział monograficzny.
Skip to content