Kontakt

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
+48 32 2592814
mwysocka@gig.eu

mgr Sandra Nowak
+48 32 2592783
snowak@gig.eu

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

mgr inż. Katarzyna Wołoszczuk
+48 22 8110011 wew.222
508110 583
wołoszczuk@clor.waw.pl

Instytut Medycyny Pracy
Zakład Ochrony Radiologicznej

ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

dr Jerzy Olszewski
+48 42 6314540
500 171 618
jerzy.olszewski@imp.lodz.pl

Instytut Fizuki Jądrowej PAN
Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

dr hab. Krzysztof Kozak
+48 12 6628332
517 904 204
krzysztof.kozak@ifj.edu.pl
radon@ifj.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zakład Biofizyki
Al. Mickiewicza 2a, 15-089 Białystok

dr hab. Maria Karpińska
+48 85 7485670
karpm@umed.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Fizyki
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

dr hab. Beata Kozłowska
+48 32 3591308
beata.kozlowska@us.edu.pl

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Jakub Bartak
+48 22 8111095
j.bartak@ichtj.waw.pl

Piotr Urbański
purbanski@orange.ichtj.waw.pl

Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

ul. Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

prof. dr hab. Tadeusz A. Przylibski
+48 71 3206812
605 676 533
tadeusz.przylibski@pwr.edu.pl

Building Research Establishment Ltd.
Wielka Brytania

Czech Geological Survey
Czechy

Geology Institute of Azerbaijan
Azerbejdżan

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach
ul. Bartaków 10, 40-045 Katowice

dr Leszek Ośródka
+48 32 3571135
leszek.osrodka@imgw.pl

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
05-400 Otwock, ul. A. Sołtana 7

dr inż. Jakub Ośko
+48 22 2731033
jakub.osko@ncbj.gov.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

dr hab. Nguyen Dinh Chau
+48 12 6173778
chau@agh.edu.pl

Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa
Akademicka 5 p.302, 44-100 Gliwice

dr inż. Jan A. Rubin
608 856 611
jan.antoni.rubin@polsl.pl

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Nauk Geologicznych

Pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław

dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz
+48 607 147 779
dagmara.tchorz-trzeciakiewicz@uwr.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

dr hab. Marek Dohojda
marek_dohojda@sggw.pl

Uniwersytet Łódzki
Instytut Klimatologii i Hydrologii

Zakład Meteorologii i Klimatologii
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 232

dr hab. A. Podstawczyńska
+48 42 66 55 959
agnieszka.podstawczynska@geo.uni.lodz.pl

Politechnika Łódzka
Międzyresortowy Instutut Techniki Radiacyjnej
ul. Wróblewskiego 15, 93-590 Łódź

dr hab. Magdalena Długosz Lisiecka, prof. uczelni
+48 42 631 31 67
693 674 297
mdlugosz@mitr.p.lodz.pl

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

dr Sławomira Janiak
502365307
s.janiak@akademiakaliska.edu.pl

Skip to content