W dniu 12  stycznia 2021 r. zostało opublikowane Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. ws. ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy .
Załącznik: