Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. ws. ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy

W dniu 12  stycznia 2021 r. zostało opublikowane Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. ws. ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach...

Spotkanie online członków Centrum Radonowego

W dniu 09.02.2020 r. odbyło się spotkanie online członków Centrum Radonowego. W związku z przekształcaniem Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej Centrum Radonowe w Sieć Naukową Polskie Centrum Radonowe, omówiono i zatwierdzono zmiany statutu...